Wegwijs in de online wereld van medische hulpmiddelen, zelfzorg en zorgtechnologie

Technologie tegen Eenzaamheid!

Gepubliceerd op 19 januari 2023 om 22:06

De ‘Week tegen Eenzaamheid’ is begonnen! Voor de 13e keer (sinds 2010) worden in de eerste week van oktober honderden activiteiten georganiseerd waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen. De week wordt door het ministerie van VWS georganiseerd in het kader van het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ en loopt nog tot 6 oktober.

Aan de start van de ‘Week tegen Eenzaamheid’ is bekend gemaakt dat het programma in de nieuwe kabinetsperiode (2022-2025) wordt voortgezet en er wordt bovenop de structurele middelen jaarlijks € 10 miljoen extra voor uitgetrokken. Een belangrijke toevoeging aan het programma is dat het niet meer alleen op ouderen, maar op alle leeftijden richt. 

En dat is hard nodig ook, want het aantal jongeren dat zich emotioneel eenzaam voelt groeit hard. Waar in 2019 de 75-plussers zich het vaakst emotioneel eenzaam voelden, waren dit in 2021 de jongeren tussen 15-25 jaar. Het aantal Nederlanders dat zich (wel eens) eenzaam voelde groeide tussen 2019 en 2021 overigens van 35 naar 43 procent. Corona en alle maatregelen die hiermee gepaard gingen hebben hier waarschijnlijk grote invloed op gehad.

 

Emotionele eenzaamheid houdt overigens in dat er een sterk gemis is aan iemand wie je je verhaal kwijt kunt, de afwezigheid van een emotioneel hechte band met een partner, familielid of een hartsvriend(in). Naast deze vorm van eenzaamheid bestaat ook de ‘sociale eenzaamheid’. Hierbij ontbreekt het aan betekenisvolle relaties met een bredere groep van mensen om je heen, zoals kennissen, collega’s, buurtgenoten, mensen met dezelfde belangstelling, mensen om samen een hobby mee uit te voeren. Op de website van kennisinstituut Movisie is veel informatie over eenzaamheid te vinden zoals initiatieven, cijfers en tools voor professionals en beleidsmakers.

 

Social media, platformen en sociale robots

In de strijd tegen eenzaamheid worden steeds meer innovatieve oplossingen ontwikkeld. Technologie heeft daardoor een prominente plek in de aanpak van eenzaamheid gekregen. Buiten de bekende social media platformen, zoals WhatsApp en Facebook, worden er steeds meer ‘sociale’ platformen, apps en games ontwikkeld die specifiek gericht zijn op mensen die eenzaam zijn. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat veel van deze technologieën gericht zijn op eenzame ouderen. Zo kunnen senioren bijvoorbeeld virtuele uitjes maken met de VR-bril van ZorgPlezier of EldersVR of nieuwe vrienden maken met de seniorenapps van Shine Social Club en iSenior.

 

Blijf online actief met een SeniorenTAB en de SeniorenSmartphone

Naast de apps en platformen die zojuist de revue zijn gepasseerd, heeft de laatste jaren een bijzondere innovatie zijn intrede gedaan: de sociale robot. Met sociale robots kunnen onder andere emoties gedeeld worden, je kunt ze opdrachten geven en er kan soms zelfs mee geknuffeld worden. Deze robots reageren vervolgens op opdrachten, emoties, gevoelens of beweging en fungeren op deze manier als een soort ‘maatje’.

 

Een sociale robot die enkele jaren geleden veel media-aandacht heeft gekregen is ‘Tessa’. Deze robot helpt mensen met de dagelijkse structuur door ze te herinneren aan taken, de agenda door te nemen en suggesties voor activiteiten te doen. Het is zelf mogelijk om korte gesprekken met Tessa te voeren en ze speelt ook persoonlijke muziek af. In de gehandicaptenzorg wordt Tessa in meerdere pilots ingezet.

sociale robot tessa Stenzorg stenzorgwijs st&zorgwijs

In de laatste jaren zijn er veel meer van dit soort ‘sociale robots’ op de markt gekomen. Dit kunnen ietwat kille, maar handige apparaten zijn die opdrachten uitvoeren, maar ook de robotknuffel, waar mee geknuffeld kan worden en waar emotie mee kan worden gedeeld zoals snoezelrobot Paro (ingezet bij dementie) wordt steeds populairder. Een laatate voorbeeld is de Zora robot van 57cm hoog die een echt maatje kan zijn voor kinderen met autisme.

 

Meer lezen over sociale robots? Kijk eens op robotzorg.nl


Meer lezen over hulpmiddelen, zelfzorg en zorgtechnologie? Op de hoogte blijven van de actualiteit, de nieuwste blogs en de beste aanbiedingen? Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief!


«   »