Wordt TENS therapie vergoed?

Gepubliceerd op 16 augustus 2023 om 12:50
TENS vergoeding zorgverzekeraar

Als je last hebt van chronische pijn, kan TENS-therapie je helpen om je klachten te verminderen. TENS staat voor Transcutane Elektrische Neurostimulatie en wordt uitgevoerd met behulp van een TENS-apparaat. Hiermee worden elektrische impulsen afgegeven aan je zenuwen die ervoor zorgen dat de pijn minder wordt. Maar wordt deze behandeling wel vergoed door de zorgverzekeraar? In deze blog lees je alles wat je moet weten over de vergoeding van TENS-apparaten en -therapie bij de vier grootste verzekeraars. CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis.


Ben je op zoek naar een TENS-apparaat? Bekijk dan onze top 3 TENS apparaten


Vergoeding van TENS vanuit de zorgverzekering

Mocht je zelf de voorwaarden voor de vergoeding van TENS bij je zorgverzekeraar op willen zoeken, is het belangrijk om te weten waar je dit kunt vinden. TENS valt bij de zorgverzekeraar onder de sectie 'hulpmiddelen' en de voorwaarden voor vergoeding vind je bij CZ en VGZ in het 'reglement hulpmiddelen' en bij Menzis en Zilveren Kruis staat het gewoon op de website. Hieronder zetten we de vergoedingsvoorwaarden voor TENS uit de reglementen voor hulpmiddelen van de 4 grootste Zorgverzekeraars, ( CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis ) voor het jaar 2023 voor je op een rij. 

 

CZ

In het reglement hulpmiddelen van CZ staat de vergoeding van TENS onder het kopje ‘Uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn met toebehoren’ beschreven. Daar is te lezen dat een TENS apparaat volledig vanuit de basisverzekering wordt vergoed:

 

 • Als er sprake is van chronische, onbehandelbare pijn.
 • Na een geslaagde proefperiode.
 • Met verwijzing van een Medisch specialist of Physician Assistant
 • Als het apparaat bij een gecontracteerde leverancier wordt aangeschaft

 

Voor het apparaat zelf betaal je geen eigen risico, voor de elektroden en andere toebehoren wel. Het is belangrijk om te weten dat je het apparaat in bruikleen hebt en wanneer het niet meer nodig is, het apparaat terug moet naar de leverancier.

 

Wanneer je het apparaat van een niet-gecontracteerde leverancier wilt aanschaffen, geldt mogelijk dat er minder of niks vergoed wordt. Met de CZ Zorgkeuzepolis krijg je 100% van de rekening van niet gecontracteerde zorg vergoed, maar niet meer dan het marktconforme tarief. Met deze polis zou je dus misschien een TENS-apparaat voor thuis volledig vergoed kunnen krijgen bij CZ. Daar heb je dan wel eerst toestemming voor nodig van CZ. 

 

VGZ

In het reglement hulpmiddelen van VGZ is de vergoeding van TENS onder het kopje ‘Uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn met toebehoren’ ondergebracht. VGZ hanteert praktisch  dezelfde voorwaarden als CZ wanneer het gaat om de vergoeding van een TENS-apparaat. Het enige verschil is dat er een extra voorwaarde aan de vergoeding is: Je hebt alleen recht op de TENS als je er mee bekend bent en er verbetering mee kunt bereiken die niet op een andere manier kan worden behaald.

 

Wat niet-gecontracteerde zorg betreft, is het mogelijk om met de VGZ Eigen Keuze polis een dergelijk apparaat volledig vergoed te krijgen. Ook bij VGZ is hier vooraf toestemming voor nodig.

 

 

Menzis

Op de website van Menzis vind je de vergoeding voor TENS pijnbestrijding voor drie polissen:  Menzis Basis Voordelig, Menzis Basis en Menzis Basis Vrij. Wanneer je deze behandeling bij een gecontracteerde zorgaanbieder neemt en er sprake is van medische noodzaak, wordt deze volledig vanuit de basisverzekering vergoed je betaalt hiervoor géén eigen risico. Hiervoor is een verwijzing van een huisarts of specialist nodig en een proefperiode moet aantonen dat de TENS behandeling ook daadwerkelijk effect heeft. Dat geldt voor alle bovengenoemde polissen. De vergoeding betreft:

 

 • uitwendige elektrostimulator
 • instructie en voorlichting
 • alle (speciale) elektroden
 • elektrodepasta
 • kabels
 • fixatiemiddelen
 • draagtas

 

Mocht je voor TENS pijnbestrijding bij een zorgaanbieder willen krijgen waarmee Menzis geen contract heeft, wordt 70-100% van de zorgkosten vergoed:

 

 • Menzis Basis Voordelig: 70% van de rekening tot maximaal 70% van gemiddelde gecontracteerde tarieven
 • Menzis Basis: 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven
 • Menzis Basis Vrij: 100%

 

Voor het afnemen van zorg bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder of leverancier is toestemming nodig van Menzis. Hierbij moet in het geval van TENS therapie een toelichting zijn bijgevoegd van de anesthesioloog, cardioloog of revalidatiearts die u behandelt.

 

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis vergoedt TENS apparaten voor 100% wanneer je voor een gecontracteerde leverancier kiest. Je hebt het apparaat dan in bruikleen. Voor de toebehoren zoals kabels en elektroden (plakkers) betaal je wel eigen risico. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van TENS bij Zilveren Kruis heb je een aanvraag en reden nodig van de medisch specialist of physician assistant. Een proefperiode van 2 - 8 weken is vereist waarna de medisch specialist of physician assistant de resultaten op het aanvraagformulier zet. Met dit formulier kun je een TENS apparaat aanvragen bij een leverancier.

 

Wanneer je kiest voor een niet-gecontracteerde leverancier, krijg je het TENS apparaat én de toebehoren voor 100% vergoed bij de Basis Exclusief polis. Het apparaat is dan jouw eigendom en voor de vergoeding geldt het maximaal wettelijk tarief of het marktconforme bedrag. Bij de Basis Budget en Basis Zeker polissen wordt maximaal 75% van het gemiddelde tarief vergoed van waarvoor Zilveren Kruis deze zorg heeft ingekocht (bij gecontracteerde leveranciers). Net als bij de andere zorgverzekeraars heb je toestemming van de zorgverzekeraar nodig als je kiest voor een niet-gecontracteerde leverancier voor je TENS apparaat.

 

 

De vier grootste Zorgverzekeraars van Nederland vergoeden TENS therapie en/of een TENS apparaat voor thuis dus elk onder eigen voorwaarden. De voorwaarde is echter bij elk van deze verzekeraars dat je een indicatie moet hebben voor chronische pijn van een behandelaar. Ook bieden alle Zorgverzekeraars de mogelijkheid om zelf op zoek te gaan naar een TENS apparaat en deze toch vergoed te krijgen, maar daar moet je altijd eerst toestemming van de verzekeraar voor aanvragen.