Innovatieve Zorg: De Slimme Inco

Gepubliceerd op 5 februari 2024 om 21:42

De zorguitgaven stijgen alsmaar en de personeelstekorten nemen toe. De houdbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel komt daarmee steeds verder onder druk te staan. Om de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit in balans te houden, zal de zorg anders en slimmer georganiseerd moeten worden. Zorgtechnologie en handige (medische) hulpmiddelen spelen daarin een grote rol. Ze kunnen onder andere de druk bij zorgverleners weghalen, het leven van patiënten/cliënten veraangenamen en mensen langer thuis laten wonen. Tevens kunnen innovaties een hoop zorg efficiënter maken en zelfs onnodige zorg voorkomen.

De wereld van zorgtechnologie en (medische) hulpmiddelen is dan ook volop in ontwikkeling. Van sensortechnologie en virtual reality tot wearables en technologische hulpmiddelen. Overal gebeurt wel wat, maar lang niet alle innovaties redden het tot de markt. Na de ontwikkelings- en testfase is het vaak lastig om op te schalen en de innovatie daadwerkelijk bij de gebruiker te brengen. Dit ligt vaak aan budgettaire problemen, samenwerkingen die niet van de grond komen of privacy-technische zaken. Toch zijn er genoeg zorgtechnologieën en innovatieve (medische) hulpmiddelen die het wel redden. Onder andere op de platformen van Health Holland (Zorginnovatie.nl) en Health Valley, en de website en de hulpmiddelwijzer van kennisinstituut Vilans is veel te vinden over zorgtechnologie, (medische) hulpmiddelen en andere innovatieve zorgoplossingen. 

 

De ‘slimme’ inco: winst op alle vlakken

Er bestaan in principe drie soorten continentiestoornissen: incontinentie (ongewild verlies van urine of ontlasting), retentie (niet kunnen plassen) en obstipatie (verstopping in de darmen). Voor deze stoornissen bestaan meerdere oplossingen waaronder oefentherapie, leefstijlverandering, medicatie en hulpmiddelen. De hulpmiddelen die specifiek voor incontinentie zijn ontwikkeld kunnen we onderverdelen in grofweg 4 categorieën.

 

  • Absorberende materialen: o.a. verband, ondergoed en broekjes voor zowel eenmalig (wegwerp) als voor structureel gebruik (herbruikbaar).
  • Afvoerende materialen: o.a. katheters en opvangzakken.
  • Afsluitende materialen: o.a. een tampon, pessarium of penisklem.
  • Aanvullende materialen: o.a. beschermende broekjes, reinigende materialen en verzorgende (huid)producten

 

Op het gebied van incontinentiematerialen wordt een hoop geïnnoveerd en de materialen worden steeds efficiënter, duurzamer en slimmer gemaakt. Sinds een paar jaar heeft de zogenaamde ‘slimme inco’ zijn intrede gedaan en dit materiaal wordt steeds meer ingezet  gebruikt in de verpleeghuiszorg.

 

Het slimme incontinentiemateriaal komt onder andere van aanbieders als Abena Nova, Tena, InstantCare, en WeSense. In het materiaal zit een sensor die meet of het materiaal verzadigd is en aan vervanging toe is. Deze informatie ontvangt de zorgverlener vervolgens via een app op de tablet of smartphone. De slimme inco kan permanent worden ingezet of slechts 3 dagen om het plaspatroon van de cliënt in kaart te brengen en met deze informatie de ‘normale’ incontinentiezorg af te stemmen.

Feiten en Cijfers

Abena Nova is in mei 2018 gestart met de implementatie van de slimme inco op twee psychogeriatrische afdelingen bij Evean Oostergouw. Aan deze challenge deden in totaal 23 bewoners meegedaan. Van de 12 bewoners die het gehele project hebben meegedraaid waren de resultaten als volgt:

 

  • 76% minder natte bedden
  • 30% minder verschoningen
  • 20% afname kosten incontinentiezorg
  • 28% afname tijdsbesteding incontinentiezorg
  • Betere kwaliteit van zorg en leven

 

Vilans heeft in het programma ‘Anders werken in de Zorg’ verder onderzoek gedaan naar slim incontinentiemateriaal (ook van andere aanbieders). Ook hier werd geconcludeerd dat deze innovatie een hoop meerwaarde heeft voor zowel cliënt als zorgverlener wat betreft kwaliteit, betaalbaarheid en belasting. Het slimme incontinentiemateriaal blijkt dus een echte aanwinst voor de verpleeghuizen. Hoewel het materiaal binnen de verpleeghuiszorg wordt vergoed vanuit de Wlz, is dat nog niet altijd zo wanneer het in de thuissituatie (door de thuiszorg of de individuele cliënt) wordt gebruikt. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden deze zorgtechnologie nog (vanuit de Zvw). Wellicht dat hier nog mogelijkheden liggen om de technologie voor meer cliënten beschikbaar te krijgen.