Zorgverzekering 2024 - Weet jij het al?

Gepubliceerd op 19 oktober 2023 om 21:49

Elk derde dinsdag van september is het weer Prinsjesdag. Op die dag wordt onder andere de Miljoenennota vrijgegeven en daarmee de politieke plannen voor het nieuwe jaar. Ook over de zorgverzekering voor het volgende jaar wordt dan al wat meer bekend. IN dit artikel hebben we de belangrijkste wijzigingen voor de zorgverzekering van 2024 op een rij gezet.

De zorgpremie voor 2024

Dit jaar werd duidelijk dat de zorgpremies voor 2024 flink omhoog gaan, met maar liefst gemiddeld 12,- euro per maand. Dat komt neer op bijna 150,- euro per jaar. Inmiddels heeft zorgverzekeraar DSW, zoals elk jaar, als eerste de nieuwe premie voor de basisverzekering bekend gemaakt: 149,- euro. Dit is 11,50 euro per maand duurde dan vorig jaar wat neerkomt op een jaarlijks bedrag van 138,- euro

De vier grootste verzekeraars CZ, VGZ, Menzis en ZilverenKruis maken de premies meestal pas bekend wanneer de wettelijke deadline van 12 november aanbreekt. Daar moeten we op moment van schrijven dus nog even op wachten, maar wanneer ze bekend worden, kun je ze in onderstaande tabel gemakkelijk even doornemen. Wil je zorgverzekeringen vergelijken en meer lezen over wat de grote zorgverzekeraars het komende jaar bieden? Lees dan mee op de pagina over het vergelijken van zorgverzekeraars

Jouw zorgverzekeraar moet jou op tijd laten weten wat er allemaal verandert aan jouw zorgverzekering en de polis die de verzekeraar aanbiedt. Dat gaat dan niet alleen om de zorgpremie. Er veranderen het komende jaar namelijk nog meer dingen. De belangrijkste zaken zetten we hieronder voor je op een rijtje:

 

De nominale zorgpremie gaat omhoog

De zorgpremie is het bedrag dat je betaalt aan de zorgverzekeraar om verzekerd te zijn. Over het algemeen is de basisverzekering voor de zorg hetzelfde bij alle verzekeraars. Toch kan de premie voor een basisverzekering aanzienlijk verschillen.

In de afgelopen jaren is de zorgpremie gestaag gestegen en voor 2024 zal dat niet anders zijn. Het demissionaire kabinet verwacht dat de gemiddelde jaarpremie voor de zorgverzekering in 2024 €1792 zal bedragen, wat neerkomt op ruim €149 per maand. Dit is €12 meer dan de gemiddelde maandpremie in 2023.

De voornaamste reden voor de stijgende zorgpremie is de exponentiële groei van de zorguitgaven. De komende vijf jaar zullen deze uitgaven jaarlijks met 3,5 procent stijgen, terwijl onze economie slechts met 1,2 procent per jaar groeit.

 

Verzekeraar Zorgpremie Basisverzekering 2024 Stijging t.o.v. 2023
CZ € 145,85 € 7,60
Menzis € 146,75 € 5,50
Zilveren Kruis € 147,45 € 8,50
VGZ € 146,95 € 5,00

 

Het verplichte eigen risico blijft gelijk

Het eigen risico is het bedrag dat je moet betalen voor zorgkosten uit de basisverzekering voordat de zorgverzekeraar vergoeding biedt. Het omvat geen zorg voor kinderen en zorg door de huisarts, bijvoorbeeld. Het eigen risico blijft bevroren tot 2026, wat inhoudt dat het verplichte eigen risico in 2024 maximaal €385 is, net zoals voorgaande jaren. Minister Ernst Kuipers wil het verplicht eigen risico in de medisch-specialistische zorg per 2025 aanpassen naar maximaal €150 per behandeling, zodat patiënten na een behandeling in het ziekenhuis niet in één keer het maximale bedrag aan verplicht eigen risico kwijt zijn.

Om de premie voor de basisverzekering te verlagen, kan de zorgverzekeraar een vrijwillig eigen risico aanbieden. Dit eigen risico kan € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500 per jaar bedragen. In ruil daarvoor ontvangt de verzekerde korting op de maandelijkse premie. Let op, dit vrijwillig eigen risico komt bovenop het verplicht eigen risico.

 

De zorgtoeslag valt lager uit ten opzichte van 2023

Hoewel de zorgpremie stijgt, blijft de maximale zorgtoeslag ongewijzigd. Vorig jaar werd er een eenmalige verhoging doorgevoerd om mensen te compenseren voor de hoge energiekosten. Voor 2024 is de zorgtoeslag echter weer volgens de standaardmethode vastgesteld. Op jaarbasis bedraagt de maximale zorgtoeslag voor eenpersoonshuishoudens €1523, terwijl het voor meerpersoonshuishoudens wordt verhoogd naar €2913.

 

Eigen bijdrage geneesmiddelen blijft gelijk

Soms is er een eigen bijdrage vereist voor medicijnen. Dit komt doordat de prijzen van vergelijkbare medicijnen kunnen verschillen. De overheid stelt een maximale vergoeding vast vanuit de basisverzekering. Als de prijs van een medicijn hoger is dan deze vergoeding, dan moet u bijbetalen. Dit wordt de eigen bijdrage genoemd. Ook in 2024 is de maximale eigen bijdrage per persoon per jaar € 250. Sommige verzekeraars bieden een aanvullende verzekering waarin deze eigen bijdrage vergoed wordt.

 

Fysio- en oefentherapie in het kader van valpreventie

Momenteel zijn er beperkingen wat betreft de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie. Vanaf 2024 zal dit veranderen voor ouderen die een hoog valrisico hebben en daarnaast ook onderliggende klachten ervaren. Deze groep zal in aanmerking komen voor een vergoeding voor een beweegprogramma met begeleiding van een fysiotherapeut.

 

Flexibelere inzet kraamzorg

Vanaf 2024 kunnen gezinnen tot 6 weken na de bevalling gebruik maken van kraamzorg, in plaats van de huidige limiet van 10 dagen na de bevalling. Deze verandering biedt een ruimere periode voor ondersteuning en zorg na de geboorte.

 

Paramedische herstelzorg na corona

Deze regeling wordt verlengd. Sinds 18 juli 2020 is paramedische herstelzorg voor covid onder bepaalde voorwaarden opgenomen in het basispakket. Het betreft fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek. De vergoeding voor deze vormen van zorg wordt verlengd tot 1 januari 2025.

 

Vergoeding medische hulpmiddelen

Mocht je afhankelijk zijn van (medische) hulpmiddelen die mogelijk door de zorgverzekeraar vergoed worden dan wil je daar vanzelfsprekend rekening mee houden bij het afsluiten van je zorgverzekering. Wat het komende jaar aan hulpmiddelen wordt vergoed, vind je in de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar. Een tip: vaak krijg je hulpmiddelen vergoed ‘in bruikleen’. Een dergelijk hulpmiddel geef je dan weer terug aan de leverancier als je het niet meer nodig hebt, of je mag het hulpmiddel na een bepaalde tijd houden. Bij het wisselen van zorgverzekeraar kan het zijn dat je het hulpmiddel moet inleveren en opnieuw moet aanvragen bij de nieuwe zorgverzekeraar. Let hier dus op en neem hierover contact op met je huidige verzekeraar. Deze hulpmiddelen krijg je overigens bijna altijd alleen vergoed wanneer je het bij een geontracteerde leverancier haalt. Wil je zelf meer regie en keuzevrijheid houden over de  keuze voor een hulpmiddel, vraag dan een persoonsgebonden budget (pgb) aan.

 

Vergelijk je zorgverzekering

Bij het kiezen voor een zorgpolis spelen een aantal factoren een belangrijke rol, maar het belangrijkste is misschien wel dat je de dekking krijgt die voor jou voldoende is en dat het liefst voor de laagst mogelijke prijs. De dekking en het vrijwillig eigen risico bepalen grotendeels de premie van je polis. Hier kun je mee spelen, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Je kunt bijvoorbeeld een hoger vrijwillig eigen risico nemen en een polis die minder zorg vergoed of zorg vergoed bij minder zorgaanbieders. Daarmee wordt je zorgpremie lager. Dan moet je er wel zeker van zijn dat je het financiële risico kunt dragen van het eigen risico en zorg die je zelf moet betalen wanneer je ziek (er) wordt (dan) verwacht. Of het moet voor jou mogelijk zijn om buiten jouw regio te reizen om specifieke zorg vergoed te krijgen. Wil jij weten welke zorgverzekering bij je past? Bekijk dan deze populaire Zorgvergelijkers op ST&ZORGWIJS en lees meer over wat de grootste zorgverzekeraars voor 2024 te bieden hebben.

 

Let op: er zijn plannen in de maak om de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg fors te verlagen. Als jouw zorgverzekeraar géén contract heeft met bijvoorbeeld een fysiotherapeut of ziekenhuis waar jij voorkeur aan geeft, wordt meestal toch nog 75% van die zorg vergoed. Dat kan het komende jaar zomaar eens omlaag gaan.